Download citation

Antioxidant enzymes in the honey bee, Apis mellifera

Apidologie, 33 1 (2002) 3-14
DOI: https://doi.org/10.1051/apido:2001001